På höstmötet 2016 bestämdes att spelrättsavgiften slopas och läggs vilande ett år i taget. Detta innebär att man fortfarande äger sin spelrätt men som ny medlem behöver man inte köpa eller hyra en spelrätt. Nytt beslut kommer fattas under höstmötet 2017.