Lokala regler

Lokala regler för Möre Golfklubb

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1-3 samt följande lokala regler och tävlingsvillkor:

Lokala regler och tillfälliga lokala regler

Tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavlan utanför kansliet och på hemsidan. Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling. För den fullständiga svenska texten till en lokal regel där hänvisning är till Modell för lokal regel, se Spel och tävlingsinfobanken på SGF:s hemsida under Lokala regler.

Plikt för brott mot lokal regel (om inget annat sägs i den lokala regeln):

Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

1. Out of bounds (Regel 18)
  • På hål 2, 3 och 4 utgörs banans gräns av de vita staketstolparna.
2. Green (Regel 13)
 • Undantag 2 till Regel 11.1b gäller, utom när en boll som spelats från green av misstag träffar:
  • spelaren,
  • klubban som användes av spelaren för att slå slaget eller
  • ett djur definierat som ett löst naturföremål (till exempel maskar, insekter och liknande djur som lätt kan tas bort).
   Då räknas slaget och bollen måste spelas som den ligger.
3. Speciella eller tvingande lättnadsförfaranden
 • a) Bollen träffar kraftledning
  • Om det är känt eller så gott som säkert att en spelares boll träffade en kraftledning under spelet av ett hål räknas inte slaget. Spelaren måste spela en boll utan plikt från där det föregående slaget slogs (se regel 14.6 för vad som ska göras).
 • b) Skydd av unga träd
  • De unga träden med stödpinnar (med orange markering) är spelförbudszoner. Om en spelares boll ligger var som helst på banan, utom i ett pilotområde, och den ligger i eller vidrör ett sådant träd eller att ett sådant träd ger störande inverkan på spelarens stans eller området för den avsedda svingen måste spelaren ta lättnad enligt Regel 16.1f.
4. Onormala banförhållanden (Regel 16) och organiska delar av banan
 • a) Mark under arbete
  • Alla områden som identifieras av blå̊ pinnar eller på annat sätt angetts som mark under arbete.
  • Områden definierat av blå̊ pinnar med grön topp är en spelförbudszon som ska behandlas som mark under arbete. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt regel 16.1f.
  • Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för mark under arbete.
  • Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden.
  • Myrstackar på banan är, enligt spelarens val, lösa naturföremål som får tas bort enligt regel 15.1 eller mark under arbete från vilket lättnad utan plikt är tillåten enligt regel 16.1.
 • b) Oflyttbara tillverkade föremål
  • Områden vars gräns definieras av vita spraylinjer som ansluter till områden definierade som oflyttbara tillverkade föremål har samma status som det tillverkade föremålet.
  • Grönvita plattor (nybörjartee) samt Gul-svarta 150-metersmarkeringar.
 • c) Organiska delar av banan
  • Alla stengärdsgårdar är en organisk del av banan. Lösa stenar får inte tas bort ur murarna.

Beslutade av Möre GK:s styrelse, mars -21.