Lokala regler

LOKALA REGLER 2024 FÖR MÖRE GOLFKLUBB

Golf spelas enligt gällande Regler för Golfspel. Spel- och tävlingshandboken kapitel 1-3 samt följande Lokala regler och Tävlingsvillkor:

LOKALA REGLER OCH TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER

Tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavlan utanför kansliet och på hemsidan (www.moregk.se).

Därutöver gäller följande lokala regler för allt spel på klubben såvida inget annat anges i samband med en enskild tävling. För den fullständiga svenska texten till en lokal regel där hänvisning är till Modell för lokal regel, se Spel och tävlingsinfobanken på SGF:s hemsida under Lokala regler.

PLIKT FÖR BROTT MOT LOKAL REGEL (om inget annat sägs i den lokala regeln):

Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspel).

 1. Out of bounds (Regel 18)
 2. På hål 11, 12 och 13 utgörs banans gräns av de vita staketstolparna.
 3. Speciella eller tvingande lättnadsförfaranden
 4. a) Bollen träffar kraftledning
 5. Om det är känt eller så gott som säkert att en spelares boll träffat en kraftledning under spelet av ett hål, måste spelaren spela om slaget genom att spela den ursprungliga bollen eller en annan boll från platsen där det senaste slaget slogs (se Regel 14.6).

Om spelaren spelar om slaget, men gör det från fel plats, får spelaren den allmänna plikten enligt Regel 14.7.

Om spelaren inte spelar om slaget, får spelaren den allmänna plikten och slaget räknas, men spelaren har inte spelat från fel plats.

 1. b) Skydd av unga träd

De unga träden med stödpinnar (med orange markering) är spelförbudszoner.

Om en spelares boll ligger var som helst på banan, utom i ett pliktområde, och den ligger i eller vidrör ett sådant träd eller att ett sådant träd ger störande inverkan på spelarens stans eller området för den avsedda svingen måste spelaren ta lättnad enligt Regel 16.1f.

 

 1. Onormala banförhållanden (Regel 16) och Integrerade föremål
 2. a) Mark under arbete
 3. Alla områden som identifieras av blå pinnar eller på annat sätt angetts som mark under arbete.
 4. Områden definierat av blå pinnar med grön topp är en spelförbudszon som ska behandlas som mark under arbete. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt regel 16.1f.
 5. Vit spraylinje runt om ett område definierar gränsen för mark under arbete.
 6. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror genom sanden.
 7. Myrstackar på banan är, enligt spelarens val, lösa naturföremål som får tas bort enligt regel 15.1 eller mark under arbete från vilket lättnad utan plikt är tillåten enligt regel 16.1.

 

 1. b) Oflyttbara tillverkade föremål
 2. Områden vars gräns definieras av vita spraylinjer som ansluter till områden definierade som oflyttbara tillverkade föremål har samma status som det tillverkade föremålet.
 3. Grön-vita plattor (nybörjartee) samt Gul-svarta 150-metersmarkeringar.

 

 1. c) Integrerade föremål
 2. Alla stengärdsgårdar är integrerade föremål av banan. Lösa stenar får inte flyttas eller tas bort.

Beslutade av Möre GK:s styrelse 2024-02-13