Bildgalleri – Stugor på Möre GK

Stugorna är byggda med hjälp av finansiering från Leader och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Syftet med stugorna är att öka attraktiviteten för klubben och regionen, stärka klubben ekonomiskt och skapa arbetstillfällen på sikt.

Sydost Leader, EU-logotyp