Onsdagsgolfen har ny starttid, f.r.om 3/9 startar den kl. 17.25. Grand Final av Onsdagsgolfen kommer att spelas den 3/10 med första start kl. 10.00.

Mvh
Tävlingsledare
Sören Schou