Vi har gjort lite förändringar på banan, på hål 16 har vi flyttat bak röd tee till blå tee,

och på hål 18 har gjort en ny röd tee där fairway startar.