Möre GK följer de rekommendationer som är i SGFs linje kring hur vi förebygger smitta av Coronavirus på golfbanan.

Undvik spel

Om du har minsta symtom på coronaviruset.

Flaggstången

Flaggstången bör/ska alltid lämnas kvar i hålet även vid spel på green. Om flaggstången måste centreras i hålet bör det ske med ”handsk-handen”, alternativt med en klubba.

Hålet

När bollen ska tas upp ur hålet bör det ske med ”handsk-handen”.

Bunkrar

Tillsvidare finns det inga krattor i bunkrarna