Möre GK följer de rekommendationer som är i SGFs linje kring hur vi förebygger smitta av Coronavirus på golfbanan.

Undvik spel
Om du har minsta symtom på coronaviruset.

Flaggstången
Flaggstången bör/ska alltid lämnas kvar i hålet även vid spel på green. Om flaggstången måste centreras i hålet bör det ske med ”handsk-handen”, alternativt med en klubba.

Hålet
När bollen ska tas upp ur hålet bör det ske med ”handsk-handen”.

Bunkrar
Tillsvidare finns det inga krattor i bunkrarna.