Banan är fr.o.m idag 12 mars 2021 åter öppen för spel på ordinarie greener .

Varmt välkomna till Möre Golfklubb!