Banan är öppen med ordinarie greener. Men var varsam om vår fina bana, gå inte på frostiga greener.