Banan är nu åter öppen för spel med ny bansträckning. Ni börjar nu på gamla hål 10 som nu mer är hål 1 sedan går ni hål 11-17 som nu är

hål 2-8 sedan spelar ni hål 9 som vanligt, därefter går ni till gamla hål 1 som nu är hål 10 sedan går ni hål 2-8 som nu är hål 11-17 och

tillslut spelar ni hål 18 som är som vanligt.