Vi får tyvärr lov att stänga banan tillsvidare p g a för mycket vatten.