Banan är öppen för spel på ordinarie greener.

Med tanke på vad som pågår just nu med coronaviruset och sjukdomen covid-19 så följer

vi folkhälsomyndighetens riktlinjer och råd. https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/14bf8d7a29a64aa4b750259cc2ca483f/allmant-om-covid-19.pdf

Vi följer även SGF råd och riktlinjer vad det gäller golfspel. https://golf.se/corona-riktlinjer

Uppdaterad 2020-03-18