Från och med Torsdag den 6/4 är det tillåtet använda golfbil på banan, MEN KÖR ENDAST I RUFFEN..