Möre GK tackar Möre Golfkrog och alla deltagare. Grattis till lag Andersson/Björnlund till förstaplatsen på det fina resultatet 62. Priserna till plats 1-7 finns nu att hämta på kansliet.

  1. Andersson/Björnlund
  2. Liljegren/Emilsson
  3. Nordh/Nilsson
  4. Nilsson/Nilsson
  5. Svensson/Karlsson
  6. Järnesjö/Ed
  7. Silvervret/Sjöö

Nästa tävling på Möre GK är den 29/8 Stufvenäs Gästgifveri 2-manna scramble.