Onsdagsgolfen den 30/9 2020 är inställd.

Avslutningen för onsdagsgolfen är den 3/10 med samling kl. 09.30 första start kl. 10.00

Mvh
Tävlingsledare
Sören Schou