Ondagsgolfen den 30/9 är inställd.

Avslutningen för onsdagsgolfen är den 3/10 med samling kl. 09.30 första start kl. 10.00

Mvh

Tävlingsledare

Sören Schou