Stufvenäs Gästgifveri, foto Stufvenäs Gästgifveri
Här kommer pristagarna i Stufvenäs 2-manna scramble.
Öppnaklassen:
1. Rantanen/Petersson 58
2. Svanberg/Svanberg 59
3. Green/Nordenhög 59
Mixklassen:
1. Johnsson/Johnsson 55
2. Nilsson/Nilsson 58
3. Svensson/Svensson 61
Ett stort grattis till alla pristagarna, priser finns att hämta på kansliet.
Ett stort tack till alla deltagare.
Tävlingskommittén Möre GK