Vid frost på banan är det absolut förbjudet att beträda banan gäller hela banan!